Privacy Policy

Everspel, gevestigd aan Fruithoflaan 28, 2960 Brecht, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

http://www.everspel.com

Fruithoflaan 28
2960 Brecht
België

Info@everspel.com

Artikel 1: Persoonsgegevens die wij verwerken

Everspel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer (Bij betaalkeuze van overschijving)
- Bestellingen


Deze gegevens worden bewaard op onze eigen beveiligde server, die onderhouden wordt door TheShopBuilders.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Everspel heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Artikel 2: Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@everspel.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 3: Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Everspel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief (Indien u zich hiervoor ingeschreven hebt)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met de bestelling (bijvoorbeeld voor een wijziging in leverdatum)
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Everspel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Artikel 4: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Everspel bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u langer dan 7 jaar geen bestelling bij ons plaatst worden de persoonsgegevens verwijderd.

Artikel 5: Delen van persoonsgegevens met derden

Everspel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We werken samen met volgende bedrijven:

TheShopBuilders: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van TheShopBuilders. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. TheShopBuilers heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden.
Onze zakelijke email (info@everspel.com) en nieuwsbrieven vallen hier ook onder. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van TheShopBuilders. TheShopBuilders zal uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.


Mollie: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, IP-adres, internetbrowser en apparaat type en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

MyParcel en Sendcloud: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en Sendcloud delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
Aangezien DPD en PostNL de verzendingen uitvoeren worden deze gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.


Gmail: Voor het versturen van mails maken we ook gebruik van Gmail. Gmail zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Trustpilot: Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven.

Artikel 6: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Everspel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 7: Welke cookies gebruikt Everspel

Benaming: PHPSESSID
Termijn : Tot wanneer de browsingsessie eindigt.
Doel: Wordt gebruikt om een bezoeker sessie in stand te brengen en om status data door te geven via een tijdelijke cookie, welke vaak wordt benoemd als sessie cookie.


Benaming: _ga
Termijn: 2 jaar
Doel: Wordt gebruikt door google analytics. Wordt gebruikt om bezoeker-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor siteanalyseverslagen.


Benaming: _gat_gtag_UA_180673940_1
Termijn: 1 minuut
Doel: wordt gebruikt door google analytics om unieke gebruikers te onderscheiden door ze een willekeurig gegenereerd nummers als klantidentificatie toe te wijzen.


Benaming: _gid
Termijn: 24 uur
Doel: Wordt gebruikt door google analytics om pagina views op te slaan en te tellen.

Benaming: Currency
Termijn: 48 uur
Doel: geeft de valuta aan de website weer.

Benaming: is_mobile
Termijn: 1 week
Doel: Detecteerd op wat voor soort toestel je van de site gebruik maakt en past zich aan naar de mobiele versie van de website waar nodig.

Benaming: is_touch
Termijn: 1 week
Doel: Detecteerd of de controls die gebruikt worden touch zijn zodat de website zich mee kan aanpassen voor optimaal gebruik.

Benaming: language
Termijn: verloopt meteen
Doel: geeft de taal aan de website weer

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Everspel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@everspel.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 3 werkdagen, op uw verzoek. Everspel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Artikel 9: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Everspel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@everspel.com

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24/06/2021